Ajankohtaista

Kesäduuni 15-17 -vuotiaille, 2 paikkaa, 04200 Kerava

Mehiläistoiminnan avustaja 

Etsimme toimeliasta, idearikasta, luonnosta kiinnostunutta nuorta luonnon monimuotoisuutta edistäviin tehtäviin. Työskentely käsittää mehiläishoidon kaluston huoltotehtäviä, luonnon pölyttäjien ja mehiläishoidon viestintää mm somessa sekä ympäristön hoitotehtäviä. Mahdollisuus tutustua kiinnostuksen mukaan mehiläisten elämään ja hoitoon. Työtehtävät painotetaan työntekijän osaamisen, kiinnostuksen ja töiden ajankohtaisuuksien mukaisesti. 

Lähetä hakemuksessa ja CV:ssä kuvaus osaamisestasi, harrastuneisuudestasi ja kiinnostuksestasi sekä toiveistasi tulevista työtehtävistä ja työskentelyajankohdista. Työtehtäviin haetaan koko kesälomakaudeksi kahdeksi viikoksi kerrallaan. Työskentelypäivät voidaan jakaa sovittaessa useammalle viikolle.

Hakijalta toivotaan kiinnostusta tutustua luonnon monimuotoisuuteen, luontoon ja pölyttäjiin. Kesätyöntekijän valinnassa huomioidaan harrastukset, kielitaito, someviestintä, tietotekninen osaaminen ja esiintymishalukkuus.

Kesätyöpaikat ovat mukana OP kesäduuni kampanjassa, joten nuori voi ottaa vastaan vain yhden kahden viikon OP kesäduuni työpaikan.

Lisätietoja antaa Arto Koljonen puh 0500-208 613

Hakemukset 14.4.2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen arto.koljonen(at)kotikone.fi

 Mehiläishoidon lähi- ja verkkokurssi (Vantaa) 31.1.2023 – 29.8.2023

Paikka: Microsoft Teams –sovellus ja Leinikki –toimintakeskus, Leinikkitie 22A, 01350 Vantaa

Kurssin teoriaosuus 31.1.-28.3. tiistaisin klo 17.45 - 20.00 (ei kuitenkaan 21.2.2023)  

Kurssille voit osallistua valintasi mukaan joko paikan päällä tai etänä.  

Teoriaosa koostuu vuorovaikutteisista luennoista, videoista ja esille tulevien kysymysten käsittelyllä. 

Teoriaosan jälkeen käytännön osuudella valmistellaan mehiläispesäkalustoa, käsitellään hunajaa  työpajoissa ja opastetaan mehiläishoitoa käytännössä lähialueen pesätapahtumissa. 

Tietoa mehiläishoidosta, hunajan tuotannosta, tuotteista, tarvittavista mehiläishoitovälineistä ja mehiläisten hankinnan perusteista.

Kurssin opiskelu antaa riittävän laajat tiedot mehiläishoidon harrastuksen aloittamiseen ja tietotaidon kartuttamiseen niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. 

Mehiläishoitoa käsitellään vastuullisesti luonnon näkökulmasta niin ihmiset kuin myös eläimet huomioiden.

Opastetaan mehiläishoidon aloittamisessa mm kaluston ja mehiläisten hankinnassa

Kurssimaksu 60 euroa johon sisältyvät teoriaosuus, käytännön pesätapahtumat, työpajat ja ohjaus. Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ry:n jäsenille kurssi on ilmainen. Jäsenmaksulla 84 eurolla kurssin lisäksi saat jäsenyyteen kuuluvat 6 kertaa vuodessa ilmestyvät Mehiläinen –lehdet, vastuuvakuutuksen ja muut jäsenedut. Jäsenlehtien artikkeleissa kerrotaan ajankohtaiset mehiläishoito-ohjeet. 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä SML ry:n kanssa. 

Ilmoittautumiset tästä linkistä, lisätiedot Arto Koljonen puh 0500-208 613 

Kurssi antaa valmiudet Opetushallituksen mehiläistarhauksen ammattitutkintoon valmistavan opiskelun aloittamiseksi. 

Lähde polulle mehiläisten maailmaan!

Mehiläishoidon jatkokurssi muilla mehiläistuotteilla (lähi- ja verkkokurssi Vantaa) 1.3. -29.8.2023 klo 17.45 - 20.00

Paikka: Leinikki toimintakeskus, Leinikkitie 22 A, 01350 Vantaa 

Kurssi toteutetaan joka toinen viikko keskiviikkoisin Leinikissä ja mehiläishoitokaudella lauantaisin mehiläisten kehittymisen edistymisen mukaisesti lähialueen pesätapahtumissa. Halutessasi voit osallistua myös Leinikissä tapahtuviin kurssi-iltoihin Microsoft Teams -sovelluksen kautta, lisäksi voit katsoa esitykset uudelleen tallenteelta.

Kurssilla syvennytään mehiläishoitokaudella esille tulleisiin kysymyksiin ja ratkaisuihin. Käsiteltävinä aihealueina ovat mm talveuttaminen, mehiläisten hoito vuoden eri aikoina, parveilun estäminen, hunajan käsittely, varroapunkki ja muut sairaudet. Käytännön pesätapahtumissa tuotamme ja käsittelemme lisäksi siitepölyä, propolista ja kennohunajaa. 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä SML ry:n kanssa.

Opettaja mehiläishoitaja Arto Koljonen 

Kurssin hinta 60,00 

Ilmoittautumiset tästä linkistä lisätietoja puh 0500-208 613 

Kurssi antaa valmiuksia Opetushallituksen mehiläistarhauksen ammattitutkintoon valmistavan opiskelun aloittamiseksi. 

TERVETULOA MEHILÄISKOKEMUSTEN VAIHTOON! 

Hoida pörriäisiä – saat hunajaa -kurssi (Kerava) 13.5. - 29.8.2023 klo 15.00 - 16.30 

Paikka: Keravan mehiläistarha

Hoidamme yhdessä mehiläisiä pesätapahtumissa mehiläispesien kehittymisen edistymisen mukaisesti kahden viikon välein. Tule mehiläishoitajaryhmään pitämään huolta mehiläispesän hoidokeista. Osallistumalla tarhatyöskentelyyn opimme mehiläishoitokauden työt ja lisäksi mehiläiset palkitsevat sinut kesän päätteeksi osuudella hunajasadosta. Mehiläistilalla voit halutessasi aloittaa opastuksella omien mehiläisten hoitamisen. 

Ensimmäisellä kerralla käsittelemme mehiläishoidon aloittamisen perusteita ja jo seuraavilla kerroilla valmistelemme mehiläishoitokalustoa, hoidamme mehiläisiä, keräämme hunajasatoa ja hoidamme mehiläiset talvehtimiseen. Kurssi toteutetaan yhteistyössä SML ry:n kanssa.  

Kurssimaksu 60 euroa sisältäen mehiläishoitokauden töiden opetuksen ja osuuden hunajasadosta. 

Ilmoittautumiset tästä linkistä lisätiedot Arto Koljonen puh 0500-208 613 

Lähde polulle mehiläisten maailmaan!

Mehiläistuotekurssi (Kerava) 27.5. - 22.7.2023 klo 16.30 - 18.00 

Paikka: Keravan mehiläistarha

Jatkamme edelleen mehiläishoidon tietotaidon kartuttamista. Tuotamme ja käsittelemme yhdessä siitepölyä, propolista ja kennohunajaa. Kurssi toteutetaan mehiläisten kehittymisen edistymisen ja sääolosuhteiden mukaisesti pesätapahtumissa.

Aloitamme la 27.5.2023, työpajat ja pesätapahtumat lauantai-iltapäivisin noin kahden viikon välein. Kurssi toteutetaan yhteistyössä SML ry:n kanssa.  

Kurssimaksu 40 euroa. 

Ilmoittautumiset tästä linkistä lisätiedot Arto Koljonen puh 0500-208 613 

Polku mehiläishoitajaksi!