Viljelijöille tukea mesikasvien viljelyksestä

15.2.2019

Viherryttämistuen ekologiseksi alaksi hyväksytään uutena kesantotyyppinä mesikasvikesannot hallituksen hyväksymällä asetusmuutoksella

Mesikasvikesantokasveiksi hyväksytään apilat, mesikät ja aitohunajakukka sekä näiden seokset. Osassa Suomea viljelijöillä on ekologisen alan velvoite. 

Nyt mehiläishoitajien kannattaa olla yhteydessä mehiläistensä keruualueen viljelijöihin ja vinkata sopivia mesikasveja. Lisää MMM:n sivuilta tästä linkistä.