Neonikotinoidit tappavat mehiläisiä

5.7.2017

Lisää tutkimustuloksia neonikotinoidien ja muiden torjunta-aineiden vaikutuksista mehiläisiiin on julkaistu viime aikoina.

Ulkomaiset, puolueettomat tutkimuslaitokset ovat lähes poikkeuksetta todenneet erityisesti neonikotinoidien tappavan mehiläisiä.

Sitävastoin Suomessa Luonnonvarakeskuksen ja Elintarviketurvallisuusviraston Neomehi-hankkeen tutkimuksen yhteenvedossa mainitaan tosin ettei neonikotinoideista ole haittaa mehiläisille. Tarkemmin tarkasteltaessa Neomehi-hankkeen tutkimuksen jäämäanalyysejä selviää että korkeimpia neonikotinoidipitoisuuksia löytyi niistä mehiläispesistä joiden alueella ei käytetty neonikotinoideja tutkimuksen aikana. Tämän perusteella tutkuímus  epäonnistui ekä sillä ole tieteellistä pohjaa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin että mehiläisten määrät olivat vähentyneet neonikotinoidialtistuksen aikana.

Tästä antaa viitteitä jäämänäytteitä tutkineen Eviran erikoistutkija Kati Hakalan maininta hankkeen loppuraportissa: "Tulosten perusteella ei voida kuitenkaan sulkea pois esimerkiksi lisääntymisen ja suunnistuskäyttäytymisen häiriöihin liittyviä riskejä, sanoo Eviran erikoistutkija Kati Hakala."

Lisää neonikotinoidien tutkimuksista Ylen uutisessa